Aktualności

Zapraszamy do PIKu!

Z przyjemnością informujemy, że w siedzibie Fundacji FOSA realizowane jest zadanie pilotażowe:  Punkt Informacyjno – Konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego „PIK FOSY” zlecone przez Gminę Miasta Gdańsk. W ramach jego działalności zakłada się zapewnienie mieszkańcom Gdańska większego dostępu do informacji o bieżącej ofercie wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. Ma to miejsce za pośrednictwem: infolinii, strony internetowej zawierającej bazę danych (bieżąco aktualizowanej), bezpośrednich konsultacji specjalistycznych oraz broszur i plakatów informacyjnych.

PIK działa w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:00 – konsultacje telefoniczne i osobiste oraz w soboty od 10:00 do 18:00 (konsultacje telefoniczne).

Zapraszamy do korzystania z usług Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, wszystkie osoby, które chcą zasięgnąć informacji, w jakich placówkach i jakiego rodzaju wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego mogą szukać dla siebie i swoich najbliższych.

Zapraszamy także na http://wsparciewgdansku.pl/