Witamy na stronie Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

Naszą misją jest budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez podziałów wiekowych,wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych.

Aktualności

„Wczesna diagnoza – cykl szkoleń i seminarium”

Zasadniczym celem zadania jest zwiększenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji przedstawicieli gdańskich placówek w zakresie rozpoznawania wczesnych symptomów zaburzeń zachowania prowadzących do kryzysu psychicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wademekum 2018 z seminarium: Terapia i profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prezentowany materiał jest efektem pracy specjalistów zgromadzonych podczas Seminarium „Terapia i profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną” (Gdańsk, 13 grudnia 2018). Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ze środków Miasta Gdańska, otrzymanych od Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia.

Formy wsparcia

„Młodzieżowy Szopen”

„Młodzieżowy Szopen”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen” jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 13-21 lat i ich rodzin, zameldowanych na terenie Gdańska.

„PWŚ FOSY”

„PWŚ FOSY”

Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” stanowi pilotażową formę gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Poradnia na Solcu

Poradnia na Solcu

Poradnia na Solcu istnieje od października 2012r. Realizuje wsparcie dla mieszkańców Nowego Portu i dzielnic sąsiadujących w ramach działań projektowych.

Fosa na Dolnym Mieście

Fosa na Dolnym Mieście

Poradnia dla Rodziców „FOSA na Dolnym Mieście”, funkcjonuje przy ul. Toruńskiej 8/4 w Gdańsku. W Poradni mieszkańcy rewitalizowanych ulic Dolnego Miasta mogą skorzystać z bezpłatnych specjalistycznych konsultacji.

„Fosa na Sitowiu”

„Fosa na Sitowiu”

Fundacja FOSA oficjalnie od września 2011 realizuje zadanie ogłoszone w ramach konkursu przez Prezydenta Miasta Gdańska w formie prowadzenia hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

„Chopin Club”

„Chopin Club”

Klub Samopomocy „Chopin Club” to oferta nieodpłatnych zajęć popołudniowych dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Gdańska.

„Dolnomiejski Klub”

„Dolnomiejski Klub”

Klub Samopomocy „Dolnomiejski Klub” to oferta nieodpłatnych zajęć popołudniowych dla młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Gdańska.

„Wysepka”

„Wysepka”

Mieszkanie Chronione „Wysepka” jest kolejnym, (oddanym do użytkowania w maju 2008 roku) mieszkaniem chronionym, w ramach budowanego w Gdańsku systemu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przyjaciele Fundacji: