Aktualności

Projekt pt. „ABC WYCHOWANIA” Warsztaty dla rodziców – zajęcia psychoedukacyjne z zakresu kompetencji wychowawczych, przeznaczone dla co najmniej 40 rodziców zagrożonych uzależnieniem od alkoholu

W okresie od maja do grudnia 2015 roku Fundacja FOSA realizowała projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Gdańsk za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku pt. „ABC WYCHOWANIA”.

 W ramach projektu przeprowadzono 80 godzin zajęć grupowych oraz 200 godzin zajęć indywidualnych dla rodziców       z problemem alkoholowym, przy równoczesnym występowaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych. Działania projektowe realizowane były przez wyspecjalizowaną kadrę merytoryczną, zatrudnioną w Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

 W efekcie podjętych działań, rodzice mieli możliwość nabycia lub zwiększenia własnych umiejętności wychowawczych poprzez np. nawiązanie efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowanie niepożądanych zachowań oraz wzmocnienie zachowań pożądanych.

 Osoby biorące udział w projekcie wyraziły zadowolenie z udziału w spotkaniach, nabycia nowej wiedzy z zakresu metod wychowawczych, możliwości przetrenowania nabytych umiejętności oraz integracji społecznej.