Aktualności

Nowe działania Fundacji FOSA

Z dumą informujemy, że Fundacja FOSA, jako jedna  z organizacji pozarządowych została wybrana do wspólnego przygotowania oraz realizacji w Partnerstwie z Miastem Gdańsk Projektu „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej”. Zgodnie z doświadczeniem oraz zaangażowaniem w działania na rzecz mieszkańców m.in. Dolnego Miasta Fundacja będzie pełniła rolę Lidera Lokalnego na obszarze Dolnego Miasta oraz Lidera Branżowego w zakresie wsparcia rodzin w prawidłowym pełnieniu ich funkcji i wdrażania działań profilaktycznych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej.

Gratulujemy także pozostałym organizacjom i cieszymy się na taką współpracę.

Przed nami nowe wyzwania i dużo pracy, jesteśmy gotowi do działania!