Aktualności

CYKL SPOTKAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH „WYBRANE ELEMENTY PRACY Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” przeprowadził cykl szkoleń dotyczących specyfiki metod pracy z osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi.

Celem ogólnym spotkania było zwiększenie wiedzy i umiejętności u tzw. „wspieraczy” w zakresie rehabilitacji psychologicznej i społecznej osób dotkniętych zaburzeniem psychicznym.

Przyszli asystenci osoby z zaburzeniami psychicznymi podczas spotkań mieli okazję do:

– poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia oferty pomocowej skierowanej do środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi;

– nabycia umiejętności rozpoznawania podstawowych objawów wśród wybranych zaburzeń psychicznych;

– nabycia umiejętności radzenia sobie z objawami zaburzeń psychicznych, w tym zdobycia umiejętność postępowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach z udziałem osób z zaburzeniami psychicznymi.

Spotkania realizowane były w ramach bieżącej działalności Punktu Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” Fundacji FOSA dla pracy Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.

2016_08_