Aktualności

Zamówienie artykułów spożywczych – Projekt „Praca w grupie”

Zapraszamy do udziału w zamówieniu na dostarczenie artykułów spożywczych na rzecz uczestników projektu „Praca w Grupie”.

Spożywcze artykuły – II zamówienie – ogłoszenie

Zał 1: Spożywcze artykuły – II zamówienie – oświadczenie

Zał 2: Spożywcze artykuły – II zamówienie – ogłoszenie – Tabela

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Administratorem danych osobowych jestFundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku (80-268) przy ul. F. Chopina 42. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie w celu koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszłości umowy. Dane zbierane są dla potrzeby obecnej rekrutacji. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.