Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA RZECZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „REWITALIZACJA DOLNEGO MIASTA I PLACU WAŁOWEGO WRAZ ZE STARYM PRZEDMIEŚCIEM W GDAŃSKU – KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY”.

logo na strone

Zapraszamy do udziału w zamówieniu na dostarczenie usługi interwencji kryzysowej na rzecz uczestników projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy”.

Zapytanie ofertowe

zał nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

zał nr 2 – Oświadczenie o powiązaniach

zał nr 3 – Klauzula informacyjna RODO

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z dnia 25.03.2019:

Wyniki postępowania:

Wyniki postępowania