Aktualności

„Wczesna diagnoza – cykl szkoleń i seminarium”

Zasadniczym celem zadania jest zwiększenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji przedstawicieli gdańskich placówek w zakresie rozpoznawania wczesnych symptomów zaburzeń zachowania prowadzących do kryzysu psychicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizacja zadania jest przewidziana na okres marzec – grudzień 2019 roku, w ramach którego odbędzie się cyku szkoleniowy oraz jednodniowe seminarium „Wczesna diagnoza – o czym komunikują zaburzenia zachowania” na terenie Miasta Gdańska.

Proponowany cykl szkoleniowy prowadzony będzie w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej dla asystentów osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od marca do listopada 2019 roku. Obejmować będzie spotkania w formule warsztatowej z elementami psychoedukacji, prowadzone przez zespół specjalistów: psychiatrę, psychoterapeutę i psychologa.

Natomiast kolejny element tj. Seminarium ‚Wczesna diagnoza – o czym komunikują zaburzenia zachowania’, zaplanowane jest na 18 września 2019 roku w godzinach 9.00-15.00. Zrealizowane zostanie we współpracy z Pomorską Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, w ramach corocznych wydarzeń akcji społecznej „Odmień swoją głowę”. Seminarium  będzie składać się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej. Pierwsza część zostanie przeprowadzona wspólnie dla wszystkich uczestników i obejmować będzie dwa wykłady, realizowane przez dwóch specjalistów psychiatrę i psychoterapeutę. Motywem przewodnim będzie wczesna diagnostyka zaburzeń w zachowaniu dzieci, młodzieży oraz wartości wczesnego wsparcia rodzin w kryzysie. Natomiast druga część seminarium będzie prowadzona w formie warsztatów w grupach, zapewniając wymianę dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami i rozszerzając horyzont myślenia o skutecznych metodach pracy z rodziną w kryzysie psychicznym.

Szczegóły co do sposobu gromadzenia  zgłoszeń na seminarium wkrótce.