Aktualności

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PT. „GRUPA WSPARCIA WRAZ Z ELEMENTAMI PSYCHOEDUKACJI DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

Wraz z końcem 2015 roku kończą się spotkania grupy wsparcia zorganizowanej przez Fundację FOSA w ramach dofinansowania ze środków Wojewody Pomorskiego. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, zgłaszane w ramach funkcjonowania Punktu Wsparcia Środowiskowego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Chopina 42 w Gdańsku.

W ramach projektu, w okresie od lipca do grudnia 2015 roku zrealizowano łącznie 25 dwugodzinnych spotkań grupy wsparcia, ponadto 16 godzin spotkań psychoedukacyjnych w zakresie zdrowia psychicznego, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych wynikających z choroby osoby bliskiej.

Uczestnicy grupy, w atmosferze spokoju i zrozumienia dzielili się własnymi uczuciami, przemyśleniami i obawami. Zwiększyli świadomość i wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i ich objawów oraz sposobów radzenia sobie z nimi, ponadto przełamywali uczucie osamotnienia i izolacji społecznej.