Aktualności

PROJEKT PT. „PUNKT INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNEJ PRZY SZOPENIE” REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ FOSA I POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU

W okresie od lipca do grudnia 2015, dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Gdańska za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Fundacja FOSA realizowała projekt pt. „Wsparcie psychologiczne (badania i diagnozy psychologiczne)  dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – Punkt Interwencji Psychologicznej”. Głównym celem projektu było zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz diagnozy zgłaszanego problemu osobom zarejestrowanym w PUP w Gdańsku, znajdującym się w kryzysie psychicznym, odczuwającym negatywne psychologiczne skutki wynikające z sytuacji bezrobocia.                               

W ramach funkcjonowania Punktu Interwencji Psychologicznej zrealizowano łącznie 80 godzin wsparcia psychologicznego dla osób bezrobotnych. Uczestnicy projektu wyrazili duże zadowolenie z możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, badania diagnostycznego oraz ukierunkowania ich w dalszej drodze psychospołecznej i zawodowej.