Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

6
fos4
LOGO

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent usług społecznych


Informujemy, że w okresie zagrożenia epidemiologicznego zespół projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent usług społecznych” prowadzi swoją działalność w formie zdalnej – telefonicznej oraz z wykorzystaniem komunikatorów multimedialnych. Wsparcie jest dostosowywane do obecnych warunków i potrzeb uczestników. W sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych możliwe jest wsparcie w formie bezpośredniej. Zapraszamy do kontaktu!

 


 

NAZWA PROJEKTU

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent usług społecznych

HISTORIA PROJEKTU

Projekt partnerski powstał w wyniku współpracy Miasta Gdańska oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gdańska. Wspólnie wypracowane działania projektowe są kontynuacją kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

PARTNERSTWO

Projekt realizowany jest przez lidera projektu – Miasto Gdańsk w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrach Aktywności Społecznej zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

OKRES REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r

OFERTA:

pogłębiona diagnoza i opracowanie ścieżki reintegracji

wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży

lokalne centrum wolontariatu

wsparcie psychosocjologiczne i psychoterapeutyczne dla rodzin

usługi psychiatry i prawnika

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU I DANE KONTAKTOWE

ul. Łąkowa 34/4
80-700 Gdańsk

tel. 733 318 718

FINANSOWANIE

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 13 460 712,28 zł, z czego 11 441 605,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny projektu pochodzi ze środków Miasta Gdańska.

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!