Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

dav
20190729_143227
PWŚ


Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi


W okresie zagrożenia epidemiologicznego Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA prowadzi nieustająco swoją działalność w formie telefonicznej oraz z wykorzystaniem komunikatorów multimedialnych typu skype.

Dostępne są konsultacje psychologiczne i psychoterapia indywidulana w terminach ustalonych z konsultantami.


NAZWA PROJEKTU

Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

HISTORIA PROJEKTU

Wsparcie środowiskowe dla mieszkańców Gdańska będących w kryzysie zdrowia psychicznego w postaci Punktu Wsparcia Środowiskowego (PWŚ) jest realizowane od 10 lat przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Prezentowane zadanie to 10. edycja projektu, który ewaluuje zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na wsparcie w sytuacji załamania zdrowia psychicznego mieszkańców Gdańska. Rocznie udzielanych jest 2500 konsultacji dla blisko pół tysiąca mieszkańców. Pomoc realizowana jest w obszarach leczenia, aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej i edukacji.

CEL PROJEKTU

Priorytetowym celem zadania jest poprawa jakości życia gdańszczan, w szczególności osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, a także członków ich rodzin poprzez realizację konsultacji indywidualnych, specjalistycznego wsparcia w formie: terapii, treningów, psychoedukacji samopomocowych.

OKRES REALIZACJI:

1.06.2020-31.05.2022.

OFERTA:

W ramach projektu Fundacja Oparcia Społecznego realizuje następujące formy wsparcia:

1.Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

2. Indywidualna psychoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

3. Grupy psychoedukacyjne

4. Psychoterapia rodzin

5. Psychoterapia par

6. Konsultacje psychiatryczne

7. Konsultacje specjalistyczne z zakresu doradztwa zawodowego

GRUPA DOCELOWA:

Grupę odbiorców stanowią mieszkańcy miasta Gdańska, którzy w danym momencie swojego życia borykają się z kryzysem psychicznym własnym i wymagają wsparcia we wzmocnieniu metod radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, tak aby uniknąć potrzeby hospitalizacji psychiatrycznej. Ponadto oferta PWŚ FOSA jest skierowana do osób zdiagnozowanych psychiatrycznie w zakresie zaburzeń i chorób psychicznych, które wymagają wsparcia prehospitalizacyjnego bądź leczenia postszpitalnego w formie psychoterapii, aktywizacji społecznej lub zawodowej. Z zadania korzystać mogą także mieszkańcy, których najbliżsi członkowie w rodzinie są w kryzysie psychicznym, dotknęła ich choroba psychiczna lub mają zaburzenia osobowości, a bezpośrednia opieka nad nimi przysparza im trudności, których nie potrafią samodzielnie opanować. Oferta PWŚ FOSA zawiera także formy pomocy w kryzysie psychicznym dla dzieci i młodzieży, wymagających osobistego wsparcia w rozumieniu przeżywanych emocji.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DANE KONTAKTOWE

Gdańsk, ul. Chopina 42

tel. 794 960 760

email: punktwsparcia@fundacjafosa.pl

FINANSOWANIE

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!