Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

20190729_143844
20190729_144423
szopen-1256986717


Środowiskowy Dom Samopomocy “Młodzieżowy Szopen”


NAZWA PROJEKTU

Środowiskowy Dom Samopomocy “Młodzieżowy Szopen”

HISTORIA PROJEKTU

 W 2001 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powołał do życia Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci i młodzieży dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi. We wrześniu 2008 placówka została przekazana Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Środowiskowy Dom Samopomocy przyjął wtedy nazwę “Młodzieżowy Szopen”, która funkcjonuje do dziś. Pomimo ciągłego rozwoju oraz poszerzania oferty , pierwotne założenie placówki pozostało niezmienne – Pomoc młodym ludziom.

CEL PROJEKTU

Celem pobytu w ośrodku jest udzielenie młodym ludziom takiej pomocy, aby mogli jak najwcześniej, najpełniej i najtrwalej powrócić do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Pomocą i wsparciem obejmowana jest cała rodzina młodego człowieka.

OKRES REALIZACJI:

2008 – obecnie

OFERTA:

Wsparcie psychologiczne dla uczestników i rodziców; indywidualne poradnictwo psychologiczne; różne formy terapii grupowej, w tym socjoterapia, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne; różnorodne grupowe oddziaływania środowiskowe (zajęcia kulinarne, teatralne, rękodzieła, gry planszowe, filmy oraz pracownie, m.in. artystyczna, sportowa i techniczna); systemowe wsparcie rodzin (konsultacje i terapia dla chętnych rodzin); bogatą ofertę zajęć feryjnych i wakacyjnych; grupowe zajęcia psychoedukacyjne i wsparcie dla rodzin. Podmiotem prowadzącym w zakresie edukacji jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9

GRUPA DOCELOWA:

Oferta kierowana jest dla osób w wieku 13 – 21 lat, zameldowanych i zamieszkujących na terenie Gdańska, posiadających zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa i uczących się w szkole podstawowej lub liceum ogólnokształcącym

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DANE KONTAKTOWE

ul. Chopina 42,

80-268 Gdańsk,

tel kontaktowy 58 344 96 00; 535 996 208

FINANSOWANIE

Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Information

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!