Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

55957722_1236594539850561_3083698351439347712_n
55611010_1236594503183898_148041565573480448_n
wesja nieokrągła

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin


Informujemy, że w związku z koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronowirusa zespół projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy” realizuje wszystkie działania zaplanowane w projekcie. Projekt świadczy usługi formie zdalnej, dostosowanej do obecnych warunków i potrzeb uczestników. W sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych możliwe jest wsparcie w formie bezpośredniej.  Zapraszamy do kontaktu!


 

NAZWA PROJEKTU

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku działa w ramach projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców
dzielnicy.

HISTORIA PROJEKTU

Jest to kontynuacja dziań realizowanych w ramach wieloletniego działania “FOSA na Dolym Mieście”.

PARTNERSTWO

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszaru zdegradowanego (Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście).

Celem zadania jest wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny.

OKRES REALIZACJI:

Zadanie realizowane jest w okresie od 01.03.2019r. do 28.02.2021r.

OFERTA:

Długoterminowe wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne indywidualne lub/i grupowe
Dodatkowe wsparcie specjalistyczne:
– konsultacje psychiatryczne
– konsultacje terapeuta uzależnień
– wsparcie trenera w środowisku.
Trening Umiejętności Społecznych
Interwencja kryzysowa

Oferta wsparcia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestników, które są omawiane są na pierwszych spotkaniach.

Partner projektu prowadzić będzie placówkę wsparcia dziennego.

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelowa jest młodzież i młodzi dorośli  w wieku 16-26 lat (40 osób) z trudnościami, którzy zamieszkują przestrzeń objętą programem rewitalizacji (Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście).

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w całym okresie trwania projektu.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

ul. Radna 3/2
80-768 Gdańsk

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:

– telefoniczny 575-114-112

– drogą mailową pod adresem: poradnictwo@fundacjafosa.pl

– Skype: poradnictwo@fundacjafosa.pl, lub live:.cid.1acfbc82e35e9c3c

FINANSOWANIE

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi: 600 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 510 000,00 zł

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!