Aktualności

Zapytanie ofertowe – „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” – adaptacja mieszkania – ze zmianami

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  w ramach realizacji projektu pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Fundacja FOSA

Adaptacja mieszkania wspomaganego (z dnia 22.02.2018)

Zapytanie ofertowe – adaptacja mieszkania wspomaganego

Zapytanie ofertowe – załączniki – adaptacja mieszkania

 

Zmiany w zakresie terminu składania ofert 09.03.2018 r.

Zapytanie-ofertowe-adaptacja-mieszkania-wspomaganego- ze- zmianami

Zapytanie ofertowe – załączniki – adaptacja mieszkania

Przedłużenie-terminu-składnia-ofert-9.03.2018

Wyjaśnienia do treści zapytania 9.03.2018