Aktualności

Zapytania ofertowe – projekt „Praca w Grupie”

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi  w ramach realizacji projektu „Praca w Grupie”. Zapraszamy do śledzenia zakładki na bieżąco – ogłoszenia będą pojawiać się w miarę zapotrzebowania w projekcie.

 

Fundacja FOSA:

Zakup materiałów dydaktycznych  (opublikowane w dniu 21.08.2017)

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Oświadczenie – zał 1

Materiały dydaktyczne – Tabela – zał 2

Oferta wyłoniona: Firma Handlowa TELA, 528,00 zł

 

Zakup sprzętów i materiałów kuchennych (opublikowane w dniu 21.08.2017)

Materiały kuchenne – Ogłoszenie

Materiały kuchenne – Ogłoszenie

Materiały kuchenne – Oświadczenie – zał 1

Materiały kuchenne – Tabela – zał 2

Oferta wyłoniona: PHP „Basia” Bobrowska Teresa, 6 790,88 zł

 

Zakup sprzętów i materiałów biurowych (opublikowane ponownie w dniu 18.07.2017)

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Oświadczenie o braku powiązań – zał 1

Materiały dydaktyczne – Tabela – zał 2

Przekazujemy do ogólnej wiadomości odpowiedź na pytania:

1. dotyczące granicznego terminu realizacji zamówienia do którego zobowiązany będzie oferent. Informujemy, że zamówienie musi zostać zrealizowane w całości najpóźniej do dnia do dnia 15.09.2017r.

2. Informacja dotycząca formularza.  W tabeli, w kolumnach: „ŁĄCZNA CENA ZA CAŁE ZAMÓWIENIE– NETTO” i „ŁĄCZNA CENA ZA CAŁE ZAMÓWIENIE – BRUTTO”znaleźć się musi łączna cena za całe zamówienie brutto i netto wyliczona dla wszystkich produktów. W tym sensie wyłącznie wierszy „GRZBIETY DO BINDOWANIA” i „FOLIA LAMINACYJNA” jest oczywistą omyłką w konstrukcji formularza. Te dwa produkty należy włączyć do całkowitego wyliczenia.

 

 

Zakup sprzętów i materiałów biurowych (opublikowane ponownie w dniu 05.07.2017)

Uwaga! Ze względu na dwuznaczność zapytania w zakresie zakupu papieru oraz brak prawidłowo złożonych ofert, zamówienie nie zostało rozstrzygnięte.

Przekazujemy do ogólnej wiadomości odpowiedź na pytania:

1. dotyczące granicznego terminu realizacji zamówienia do którego zobowiązany będzie oferent. Informujemy, że zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia do dnia 31.08.2017r.

2. dotyczące producenta tonerów. Informujemy, że zgodnie z zawartą treścią w zapytaniu ofertowym „[…] lista zawiera przykładowe produkty/sprzęty, oferujący może przedstawić sprzęty/produkty, które są tożsame lub lepsze jakościowo do tych, wskazanych w zapytaniu ofertowym”. W związku z tym oferent zobowiązany jest wskazać tonery spełniające lub przewyższające jakościowo oczekiwania zamawiającego wyrażone w tabeli zamówienia. W zakresie wskazania producenta tonerów – oferent nie wskazuje producenta tonerów, oczekuje produktów kompatybilnych ze sprzętem wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Oświadczenie o braku powiązań – zał 1

Materiały dydaktyczne – Tabela – zał 2

 

Ubezpieczenie NNW (opublikowane w dniu 3.07.2017)

04.07.2017r. Odpowiedzi na pytania

W związku z pytaniami otrzymanymi od jednego z oferentów przekazujemy do ogólnej wiadomości odpowiedzi:

1) Jaki stopień niepełnosprawności mają uczestnicy?

Uczestnicy mają różne stopnie niepełnosprawności (także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

2) Czy ubezpieczenie ma być pełne czy ograniczone?

Zamawiający oczekuje ubezpieczenia „ograniczonego” do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach wsparcia w Projekcie „Praca w Grupie”.

3) Czy wcześniej uczestniczyli Państwo w takich projektach i czy były zgłaszane szkody.

Projekt, którego dotyczy zamówienie jest pierwszym projektem, w którym realizowane są np. kursy zawdowe, ponadto w poprzednich (podobnych) projektach uczestnicy nie byli ubezpieczeni, w związku z czym nie były zgłaszane szkody.

4) Czy uczestnicy projektu będą z Państwem „związani” umowami.

Uczestnicy projektu podpisują deklarację uczestnictwa w projekcie.

Ubezpieczenie – Ogłoszenie

Ubezpieczenie – Ogłoszenie

Ubezpieczenie – Załącznik 1

Ubezpieczenie – Załącznik 2

Zakup sprzętów i materiałów biurowych (opublikowane w dniu 27.06.2017)

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Oświadczenie o braku powiązań – zał 1

Materiały dydaktyczne – Formularz ofertowy- zał 2