Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Fundacja FOSA jest jednym z partnerów, realizowanym z Funduszy Europejskich, w którym Miasto Gdańsk jest liderem. W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy Gdańska. Fundacja FOSA zaprasza w szczególności osoby z dzielnicy Dolne Miasto.

Wsparcie obejmuje:

– wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji

– wsparcie psychologiczne i psychospołeczne

– warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych i grupy treningowe

– szkolenia i kursy zawodowe

– indywidualne doradztwo zawodowe

– grupowe doradztwo zawodowe

– treningi pracy

– wolontariat zawodowy

– wsparcie środowiskowe oraz terapeutyczne dla rodzin

Każdy uczestnik objęty zostanie wsparciem indywidualnego asystenta.Rekrutacja  do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 03.2017r. do 09.2022r.           
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 733 318 718
– drogą mailową pod adresem: zitfosa@gmail.com
– osobisty pod adresem Gdańsk, ul. Łąkowa 34/4

aktywizacja