Aktualności

Zamówienie „Praca w Grupie”

Zapraszamy do udziału w zamówieniu materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu „Praca w Grupie”

Materiały dydaktyczne – Ogłoszenie

Materiały dydaktyczne – Oświadczenie – zał 1

Materiały dydaktyczne – Tabela – zał 2

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.