Aktualności

Wizyta współpracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 10 czerwca br. Fundacja FOSA gościła w progach swojej siedziby przy ul. Chopina 42 oraz na Osiedlu Sitowie współpracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: członków komisji eksperckich, członków organizacji pozarządowych oraz pracowników Biura. Celem spotkania była prezentacja „na żywo” specyfiki   i metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami zaburzonymi psychicznie.