Aktualności

Relacja z Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Jak co roku, zespół Fundacji FOSA aktywnie włączył się w działania zorganizowane w ramach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Braliśmy aktywny udział w inauguracji obchodów, podczas której pracownicy Fundacji z Panią Prezes Aliną Kaszkiel-Suską na czele, przechodzili przez symboliczne Drzwi do Tolerancji oraz oferowali porady psychologiczne w ramach Trójmiejskiego Punktu Informacyjnego. Pracownicy Fundacji uczestniczyli także w Konferencji „Otworzyć Bramy Tolerancji” odbywającej się w dniu 19 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a także w seminarium „Kliniczna praca socjalna – czy potrzebujemy nowej specjalizacji w zawodzie” w dniu 21 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Ponadto, 19 września mieliśmy przyjemność gościć uczestników wydarzeń w ogrodzie Fundacji na Festynie Tolerancji. Wśród osób, które zaszczyciły nas swoją obecnością znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta, Województwa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i pomiotów pracujących na rzecz wparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz znamienici przedstawiciele świata nauki, zajmujący się pracą w tym obszarze. Jak co roku, merytorycznym działaniom towarzyszyła dobra zabawa i świetna atmosfera. Obok oficjalnego otwarcia Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, mini-wykładu dotyczącego „Roli rodziny w zdrowieniu” oraz debaty z udziałem rodzin osób zdrowiejących odbyły się warsztaty kulinarne dla rodzin objętych wsparciem w ramach działań Fundacji i poczęstunek dla gości. Atmosferę podgrzewał DJ Fala wraz z ekipą, która rozkręciła zabawę na dobre 🙂

Ponadto, w dniu 22 września, Prezeska Fundacji Pani Alina Kaszkiel-Suska oraz Koordynatorka Punktu Wsparcia Środowiskowego Pani Anna Szeniman-Łysak wzięły aktywny udział w inauguracji wdrażania Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2016 – 2023, podczas której z rąk Wiceprezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Kowalczuka zostały im wręczone imienne nominacje do Zespołu Monitorująco-Wdrożeniowego Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W drugiej części spotkania, w ramach seminarium w zakresie modelu deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Pani Alina Kaszkiel-Suska podpisała porozumienie o partnerstwie fundacji FOSA w w/w projekcie oraz wzięła aktywny udział w debacie na temat modelu deinstytucjonalizacji.

W Dniach Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie wzięły także aktywny udział osoby w kryzysach psychicznych i członkowie ich rodzin wpierani przez Fundację FOSA – podczas Dni Otwartych w Fundacji FOSA uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, mini-wykładzie, debacie rodzin osób zdrowiejących i części artystycznej festynu, a uczestnicy klubów samopomocy byli również zaangażowani w Trójmiejskim Turnieju Bowlingu „Trójząb”. Pani Prezes Fundacji brała także udział w spotkaniu poetyckim w Dworku Sierakowskich w dniu 23 września, podczas którego były podopieczny Fundacji prezentował swoją poezję.

2016-09-19 14.36.42

 Konsultantka Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, psycholog Martyna Majewska

2016-09-19 16.13.37

 Pani Prezes Fundacji FOSA – Alina Kaszkiel – Suska wita Gości w ogrodzie FOSY

2016-09-19 16.14.19

 Szanowni Goście słuchający debaty z udziałem rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

2016-09-19 16.15.11

 Oficjalne otwarcie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego: Pani Ewa Kamińska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pan Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska

2016-09-19 16.18.53

 Oficjalne otwarcie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego: Pani Ewa Kamińska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pan Piotr Olech – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska

2016-09-19 16.19.38

 Oficjalne otwarcie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

2016-09-19 18.30.40

 „Odmień swoją głowę!” Szanowni goście i zespół Fundacji odmienił swoje głowy