Aktualności

Projekt „KLUB PROFIL-KOMP 2015” W Trąbkach Wielkich

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Trąbki Wielkie, od czerwca do listopada 2015 roku Fundacja FOSA realizowała projekt pt. „KLUB PROFIL-KOMP 2015”. Głównym celem projektu było zaangażowanie 20- osobowej grupy dzieci i młodzieży ze szkół w Trąbkach Wielkich, potencjalnie zagrożonych kontaktem z substancjami uzależniającymi, w zajęcia Klubu Profil-Komp. Zajęcia służyły modelowaniu postaw wolności od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych do przekazu elementów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.