Aktualności

Konferencja „Psychoterapia a środowiskowość. Razem czy osobno?”


 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do udziału w konferencji pt. „Psychoterapia a środowiskowość. Razem czy osobno?”

Konferencja odbędzie się 22 października 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Ołowianka 1 w Gdańsku (sala zielona).

Wydarzenie jest częścią jubileuszu X-lecia działalności Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, której główną misją jest budowanie sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez podziałów wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych.

Przez 10 lat Fundacja FOSA konsekwentnie, wypełniając misję, budowała sieć środowiskowego wsparcia. Aktualnie FOSA prowadzi 3 mieszkania wspomagane, 2 kluby samopomocy, Klub Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, 2 punkty Informacyjno – Konsultacyjne, poradnie rodzinne i inne formy integrujące i aktywizujące społecznie i zawodowo mieszkańców Gdańska.
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy osoby, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z osobami dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz ich bliskimi, rodzinami. Zapraszamy również osoby, które interesują się pracą środowiskową i terapeutyczną oraz chcą zgłębić swoją wiedzę na temat pracy w tych obszarach.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z terapią i wsparciem osób znajdujących się w kryzysie, trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Szacowni Prelegenci, którzy przyjęli zaproszenie do aktywnego udziału w konferencji to międzynarodowi eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego i pomocy społecznej. Podczas
konferencji zostanie przybliżony model pracy psychoterapeutycznej w ujęciu psychoanalitycznym oraz model pracy środowiskowej. Wspólnie z dr Katarzyną Walewską, dr n. med. Werner Schϋtze i pozostałymi Gośćmi zabierającymi głos w panelu dyskusyjnym będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule konferencji: „Psychoterapia a środowiskowość. Razem czy osobno?”

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych beneficjentów Fundacji FOSA oraz koncert zespołu Leysner and Soulmates.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program, wzmianki biograficzne prelegentów oraz inne informacje znajdują się na stronie: www.fundacjafosa.pl oraz na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1864616896951190/

Konferencja realizowana jest ze środków projektu Praca w Grupie (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020), Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) oraz ze środków Miasta Gdańska.