Aktualności

Kolejne szkolenie zrealizowane przez Fundację FOSA!

Dnia 26 kwietnia 2017 roku Punkt Wsparcia Środowiskowego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi działający w ramach Fundacji FOSA przeprowadził szkolenie dla dwóch grup asystentów z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Szkolenie prowadziła Pani Anna Szeniman – Łysak, psycholog i psychoterapeuta pracujący zarówno z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne, jak i z ich rodzinami i otoczeniem społecznym. Tematyką szkolenia były wybrane elementy z zakresu pracy asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi: formy aktywizacji społeczno – kulturalnej dla podopiecznych oraz sposoby radzenia sobie asystenta w sytuacjach trudnych (nadużywanie alkoholu, agresja, inne). Jest to kolejne z cyklu spotkań szkoleniowo-superwizyjnych skierowanych do asystentów GSS.