Aktualności

Kolejne spotkania informacyjno-edukacyjne, realizowane przez Punkt Wsparcia Środowiskowego

Poprawa świadomości społecznej oraz przybliżenie specyfiki pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi to podstawowe cele działalności Punktu Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie”.

W ostatnim miesiącu adresatami wyżej opisanych działań, realizowanych         w formie spotkań informacyjno-edukacyjnych, byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz grono wolontariuszy pragnących pogłębiać swoją wiedzę.

Podmioty zainteresowane udziałem swoich pracowników w ww. spotkaniach zapraszamy do kontaktu, są jeszcze wolne terminy dla Państwa: punktwsparcia.fosa@gmail.com