Aktualności

FOSA na konferencjach w Gdańsku i Toruniu

Mijający tydzień to aktywny udział Fundacji FOSA na dwóch znaczących konferencjach w Polsce Północnej. Były to:

– III Ogólnopolska Konferencja Środowiskowych Domów Samopomocy w Toruniu;

– XXVII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży pt. „Nowe diagnozy, nowe terapie?”

źródła:

www.tswspolpraca.one.pl/29-tresci/91-iii-ogolnopolska-konferencja-srodowiskowych-domow-samopomocy.html

27konferencjaspdim.gumed.edu.pl/21563.html