Aktualności

FOSA elementem Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020

Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne.

Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia mechanizmu identyfikacji i weryfikacji obszarów aktywności gospodarczej, które mogą decydować o przyszłej pozycji konkurencyjnej regionu. Mechanizm ten umożliwi koncentrację interwencji i jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w tym międzynarodowych.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA znalazła swoje miejsce w tych planach w czwartym obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, tj. ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W dniu 28.01.2016r. nastąpiło uroczyste podpisanie partnerstwa stanowiącego podstawę wyżej opisanego planowania.

Podano za źródłem: http://www.rpo.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje

Maciej Łysak.