Aktualności

Bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne a problem niepełnosprawności.

Od kilku lat Prezes fundacji FOSA, Pani Alina Kaszkiel – Suska pracuje w Zespole ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Cieszymy się, że interesy naszej grupy podopiecznych mogą być kompetentnie oceniane, dzięki czemu ich potrzeby są zaspakajane.8