Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

Zespół pracowników

Nasza fundacja zatrudnia wykwalifikowany zespół pracowników którzy tworzą, zarządzają i rozliczają projekty oraz pracują bezpośrednio z uczestnikami.

Fundacja FOSA zatrudnia ponad siedemdziesięciu pracowników. Struktura organizacyjna Fundacji FOSA jest czterostopniowa. Oparta jest o: radę, zarząd fundacji, koordynatorów/kierowników oraz bezpośrednich pracowników zadań i projektów.

Zadania realizowane w Fundacji FOSA polegają superwizji. Superwizje w fundacji FOSA mają charakter terapeuty, merytoryczny i monitorujący wskaźnikowy postęp realizacji projektów.

Członek rady fundacji FOSA

Członek rady fundacji FOSA

Członek rady fundacji FOSA

Prezes fundacji FOSA

Wiceprezes fundacji FOSA, psycholog, trener umiejętności społecznych, menadżer ekonomii społecznej, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Kierownik finansowy i kadrowy.

Koordynator, psycholog i psychoterapeuta.

Specjalista do spraw wolontariatu, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek psychologia, ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz liczne kursy specjalizacyjne z dziedziny diagnozy, profilaktyki, psychoterapii, mediacji oraz socjoterapii.

Od 14 lat pracuje z osobami w kryzysie psychicznym we współpracy z Fundacją FOSA jako psycholog-psychoterapeuta, obecnie zatrudniona w projekcie aktywizacji społeczno-zawodowej „GPS- Gotowość- Praca-Samodzielność II”

Koordynator, psycholog, psychoterapeuta.

Koordynator, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener, koordynator projektów społecznych i szkoleniowych. Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, Szkoły Trenera Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Studium Kierowników Projektów Europejskich Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego. W Fundacji FOSA koordynuje projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku.

Koordynator, psychoterapeuta, socjoterapeuta, socjolog. Od dwudziestu lat pracuje w systemie pomocy społecznej, od dziesięciu z rodzinami w kryzysie psychicznym. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z osobami przewlekle chorymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną.  Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

Koordynator, trener.

Koordynator, trener

Koordynator. Wykształcenie wyższe-magister psychologii, ukończony podstawowy i zaawansowany kurs terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej prowadzonej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej; kurs podstawowy i zaawansowany terapii TSR, podyplomowa psychologia kliniczna GUM.

Koordynator, mediator rodzinny, doradca zawodowy, trener. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, w trakcie studiów w zakresie uzależnień. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu umiejętności społecznych.

Psycholog, psychoterapeuta, absolwent filozofii. Ukończył czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”.

Od 8 lat prowadzi i współprowadzi projekty finansowane ze środków Miasta Gdańsk oraz Unii Europejskiej. Od 3 lat zajmuje się wsparciem merytorycznych zespołów projektowych oraz wsparciem realizacji wskaźników założonych w projektach.

psycholożka, pedagożka resocjalizacyjna, ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach , jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz szkolenia Otwartego Dialogu.

Jest lekarzem, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz kliniczne. Jest wykładowcą na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi zajęcia dla studentów medycyny z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor-aplikant PTP

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!