Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

55957722_1236594539850561_3083698351439347712_n
55666881_1236594433183905_8379950127615311872_n
56214337_1236594569850558_3375856402168807424_n


Wsparcie i Terapia w Rodzin – 2021


Informujemy, że w związku z koniecznością podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronowirusa zespół projektu „Wsparcie i Terapia Rodzin 2021″ realizuje zadania projektowe w formie zdalnej, dostosowanej do obecnych warunków. Uczestnicy projektu mogą kontaktować się w sytuacjach kryzysowych z psychologiem interwentem (poniedziałki godz. 9.00-14.00), ze specjalistą pracy z rodziną, a także z Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin codziennie w godz. 8.00-18.00 telefonicznie lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście.
Kontaktowy nr telefonu – 575-114-112


NAZWA PROJEKTU

Wsparcie i Terapia w Rodzin – 2021

HISTORIA PROJEKTU

Fundacja FOSA od lat wspiera rodziny we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – doświadczenie w tym zakresie pozwala na realizację wsparcia z wykorzystaniem wypracowanych przez zespół Fundacji dobrych praktyk.

CEL PROJEKTU

Celem realizacji projektu “Wsparcie i Terapia w Rodzin – 2021″ jest poprawa funkcjonowania rodzin, które mają po opieką dzieci zagrożone umieszczeniem lub umieszczone w pieczy zastępczej oraz rodzin z problemem alkoholowym.

Głównym rezultatem będzie wzmocnienie funkcji rodziny, szczególnie w sferze opiekuńczo wychowawczej.

Problemy grupy docelowej rozwiązywane są poprzez realizację specjalistycznej, interdyscyplinarnej pracy z rodziną. Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i możliwości poszczególnych rodzin.

OKRES REALIZACJI:

2021-01-01 do 2021-12-31.

OFERTA:

Specjalistyczne, interdyscyplinarne usługi przewidziane w projekcie zorganizowane są w obrębie 5 działań:

1. Wsparcie rodziny realizowane przez specjalistę pracy z rodziną (wsparcie także w środowisku).

2. Diagnostyka sytuacji rodziny i wydanie opinii przez zespół specjalistów

3. Wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, terapeuty, terapeuty uzależnień oraz oddziaływania interwencyjne skierowane do rodziców/opiekunów oraz dzieci

4. Współpraca międzyinstytucjonalna

GRUPA DOCELOWA:

Rodziny skierowane do wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

ul. Radna 3/2
80-768 Gdańsk

tel. 575-114-112

FINANSOWANIE

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!