Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860


Szkolenie “Profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną”


NAZWA PROJEKTU

Szkolenie “Profilaktyka uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

HISTORIA PROJEKTU

Zadanie jest wyrazem potrzeb w środowisku specjalistów Gdańska, pracujących z dorosłymi osobami z niepełnoprawnością intelektualną w zakresie poszerzania swej wiedzy w obrębie problematyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych osób z deficytami intelektualnymi i poszukiwania skutecznych metod profilaktyki uzależnień. Jest również kontynuacją procesu szkoleniowego rozpoczętego w grudniu ubiegłego roku wśród wymienionych wyżej specjalistów, którzy brali udział w seminarium ‘Profilaktyka i terapia uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną’, sfinansowanego ze środków Miasta Gdańska w ramach realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia.

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem zadania jest przygotowanie specjalistów z gdańskich placówek, znających specyfikę pracy z osobami z niepełnoprawnością intelektualną do prowadzenia działań w zakresie profilaktyki uzależnień, a także poszerzenie wiedzy terapeutów uzależnień o informacje dotyczące działań zapobiegających uzależnieniom osób z niepełnosprawnością intelektualną, które są w wysokiej grupie ryzyka w zakresie nadużywania alkoholu lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych czynności kompulsywnych.

OKRES REALIZACJI:

3-4 października 2019

OFERTA:

Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w wymiarze 12 godzin łącznie.

GRUPA DOCELOWA:

Zadanie skierowane jest do specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych na terenie Gdańska, oraz do specjalistów z dziedziny terapii uzależnień. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wykonywanie zawodowo pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonej na terenie Gdańska lub zatrudnienie w placówce terapii uzależnień. Celowaną grupę odbiorców stanowią: oligofrenopedagodzy, pedagodzy, psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, specjaliści pracujący z rodzinami osób niepełnosprawnych intelektualnie, osoby wspierające(rodzice, nauczyciele szkół specjalnych, terapeuci zajęciowi, pracownic MOPR, asystenci rodziny, opiekunowie mieszkań chronionych, przedstawiciele NGO’s)oraz przedstawiciele innych grup zawodowych, które mają wieloletnie doświadczenie w pracy bądź rozpoczynają pracę w palcówkach, w których beneficjentami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DANE KONTAKTOWE

Gdańsk, ul. Chopina 42

tel. 58 345 27 64, 794 960 760

FINANSOWANIE

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska

Information

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!