Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

6
fos4
LOGO

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent aktywnej integracji


 

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym projekt “System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent aktywnej integracji” realizuje wszystkie działania projektowe w formie zdalnej, dostosowanej do obecnych warunków.

 


 

NAZWA PROJEKTU

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent aktywnej integracji

HISTORIA PROJEKTU

Projekt partnerski powstał w wyniku współpracy Miasta Gdańska oraz 9 organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gdańska. Wspólnie wypracowane działania projektowe są kontynuacją kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

PARTNERSTWO

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem
i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno- zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii i społecznej.

OKRES REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r

OFERTA:

Wszechstronna diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji

wsparcie psychologiczne i psychospołeczne

warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych i grupy treningowe

szkolenia i kursy zawodowe

indywidualne doradztwo zawodowe

grupowe doradztwo zawodowe

treningi pracy

wolontariat zawodowy

wsparcie środowiskowe

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DANE KONTAKTOWE

ul. Łąkowa 34/4
80-700 Gdańsk

tel. 733 318 718

FINANSOWANIE

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu  w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 13 460 712,28 zł, z czego 11 441 605,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej, wkład własny w projekcie finansowany jest ze środków Miasta Gdańsk.

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!