Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860


Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin


NAZWA PROJEKTU

Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin

HISTORIA PROJEKTU

„Gdańska strategia rozwiązywania problemów społecznych do roku 2030”, wskazuje na wzrost liczby Gdańszczan poszukujących profesjonalnej pomocy, ma to potwierdzenie w liczbie osób korzystających z różnych form wsparcia oferowanych w Fundacji FOSA (szczególnie w ramach Punktu Wsparcia Środowiskowego, Środowiskowego Domu Samopomocy i klubów samopomocy, czy Punktów informacyjno- Konsultacyjnych i Terapeutyczno – Edukacyjnego – ramach tych zadań wspieramy – długoterminowo -min 80 systemów rodzinnych rocznie). Obserwuje się coraz częstsze zgłoszenia osób lub rodzin w sytuacjach kryzysowych po pomoc. Osoby te zgłaszają (wraz z rodzinami) potrzeby dotyczące: pomocy w radzeniu sobie ze swoimi trudnościami, ich wpływem na ich codzienne funkcjonowanie, aktywizacji społeczno – zawodowej, utrzymania kontaktów społecznych i innych form wspierająco – terapeutycznych.

CEL PROJEKTU

Celem głównym realizowanego zadania jest podniesienie bezpieczeństwa w minimum 10 gdańskich rodzinach, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, umiejętności właściwych zachowań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz minimalizowanie zagrożeń płynących z nowoczesnych środków komunikacji społecznych, na przestrzeni styczeń-grudzień 2019 roku.

OKRES REALIZACJI:

10.01.2019 – 31.12.2019

OFERTA:

W ramach projektu Fundacja Oparcia Społecznego realizuje następujące formy wsparcia: 1.Konsultacje i poradnictwo psychologiczne 2. Indywidualna psychoterapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3. Grupa psychoedukacyjna z elementami wsparcia dla rodziców – Akademia Rodziny 4. Psychoterapia rodzin 5. Psychoterapia par 6. Konsultacje psychiatryczne 7. Konsultacje specjalistyczne

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska. Działaniem zostało objętych 12 rodzin kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU I DANE KONTAKTOWE

ul. Chopina 42

 Gdańsk

tel: 58 344 96 00

FINANSOWANIE

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska

Information

Kategorie:
FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!