Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Gdańsk Stogi


NAZWA PROJEKTU

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Gdańsk Stogi.

HISTORIA PROJEKTU

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA świadczy nieodpłatną pomoc prawną od samego początku jej powstania tj. od 2006 r. gdy w życie weszła ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przez ten okres adwokaci i radcowie prawni związani z Fundacją świadczyli poradnictwo prawne w punktach zlokalizowanych na terenie całego Gdańska, udzielając w sumie ponad 1000 porad prawnych i przygotowując przy tym blisko 300 różnorakich pism procesowych, administracyjnych i prywatnych.

Aktualnie porady prawne udziale są w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku Stogach, przy ul. Hożej 4. Pomoc w Punkcie koncentruje się na wspieraniu osób uprawnionych w poszukiwaniu rozwiązań ich codziennych problemów poprzez udzielanie nie tylko porad prawnych czy przygotowywaniu pism (przed) procesowych, ale także porad i informacji o ich prawach i obowiązkach oraz pomocy w wyborze optymalnego rozwiązania, w oparciu o skrupulatną i wyczerpującą analizę sytuacji i dokumentów źródłowych.

Poradnictwo prawne i wsparcie w procesie rozwiązywania problemów uzupełnione jest ponadto o stały dostęp do osoby mediatora, który w profesjonalny, poufny i przede wszystkim nieformalny sposób stara się doprowadzić do rozwiązania sporów
i konfliktów, z którymi borykają się odbiorcy zadania.

W ramach działalności Punktu prowadzona jest również edukacja prawna, której celem jest zwiększenie świadomości prawnej wśród społeczności lokalnej i utrwalenie
w obywatelach przekonania, że nie warto pozostawiać swoich problemów własnemu losowi lecz lepiej powierzyć je profesjonalistom, dając sobie szanse na ich rozwiązanie.

 

CEL PROJEKTU

Celem niniejszego zadania świadczenia wsparcia prawnego i mediacji na poziomie lokalnym, osiedlowym tj. „tuż za rogiem” a tym samym likwidacja zbyt często występującej w naszym kraju bariery finansowej i społecznej do skorzystania z dobrej, profesjonalnej i przede wszystkim skutecznej opieki prawnej i obywatelskiej.

OKRES REALIZACJI:

02.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

OFERTA:

W ramach realizacji zadania Fundacja Oparcia Społecznego FOSA prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku Stogach, przy ul. Hożej 4, który otwarty jest od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym
oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub;
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub;
3a) nieodpłatną mediację, lub;
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

GRUPA DOCELOWA:

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Pomoc świadczona w punkcie nie ogranicza się wyłącznie do mieszkańców Gdańska i może z niej skorzystać każdy, kto spełnia powyższe warunki, niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć
do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU I DANE KONTAKTOWE

Gdańsk Stogi, ul. Hoża 4.
Punkt czynny jest w godzinach:
poniedziałek 13.00-17.00,
wtorek 08.00-12.00,
środa 15.30-19.30,
czwartek 08.00-12.00,
piątek 08.00-12.00,

telefon: 577 120 203,
email: pomoc.prawna.fosa@gmail.com.
Na porady obowiązują zapisy, w dni powszednie w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem tel.: 58 342 31 88 (MOPR) lub poprzez email: pomocprawna@mopr.gda.pl.
Szczegółowe informacje: tel. 58 342 31 88.

DODATKOWE INFORMACJE

Na terenie Miasta Gdańska funkcjonują również punkty prawne prowadzone bezpośrednio przez Gminę Miasto Gdańska oraz inne organizacje pozarządowe. Zachęcamy do zapoznania się również z ich ofertą:

 • Dyrekcyjna 5 (4 punkty) – pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni w dni powszednie, w godz. 8.00-17.00,
 • Szara 32-33 – pomoc prawną świadczy adwokat w dni powszednie, w godz. 8.00-12.00,
 • Gustkowicza 13 – pomoc prawną świadczy adwokat w dni powszednie, w godz. 9.00 -13.00,
 • Marynarki Polskiej 134 A – pomoc prawną świadczy adwokat w dni powszednie, w godz. 8.00-12.00,
 • Reduta Wyskok 6 – pomoc prawną świadczy radca prawny w dni powszednie, w godz. 8.00-12.00,
 • Modrzewskiego 2 A – pomoc prawną świadczy radca prawny w dni powszednie, w godz. 10.00-14.00. 

Zapisy:

Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku (dotyczy nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją):

 • Stowarzyszenie OVUMKisielewskiego 12, Strzyża:

poniedziałek godz. 15.00-19.00,

wtorek godz. 15.00-19.00,

środa godz. 15.00-19.00,

czwartek godz. 08.00-12.00,

piątek 15.00-19.00,

telefon: 58 350 15 15, email: biuro@ovum.org.pl

 • Fundacja Teneoul. Wajdeloty 28 A 4, Wrzeszcz:

poniedziałek godz. 15.00-19.00,

wtorek godz. 15.00-19.00,

środa godz. 15.00-19.00,

czwartek godz. 15.00-19.00,

piątek godz. 15.00-19.00,

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl,

 • Instytut Aktywizacji RegionówOpata Rybińskiego 10, Oliwa:

poniedziałek godz. 13.00-17.00,

wtorek godz. 07.30-11.30,

środa godz. 13.00-17.00,

czwartek godz. 16.30-20.30,

piątek godz. 16.30-20.30,

telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com,

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS, ul. Wyzwolenia 49, Nowy Port:

poniedziałek godz. 15.00-19.00,

wtorek godz. 16.00-20.00,

środa godz. 14.30-18.30,

czwartek godz. 16.00-20.00,

piątek godz. 15.30-19.30,

telefon: 517 939 716, email: nowyport.sas@o2.pl

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Sternicza 2, Brzeźno:

poniedziałek godz. 08.00-12.00,

wtorek godz. 12.30-16.30,

środa godz. 13.00-17.00,

czwartek godz. 08.00-12.00,

piątek godz. 08.00-12.00,

telefon: 517 939 716, email: porady.sas@o2.pl.

Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku (dotyczy nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją):

 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
  Gościnna 10, Orunia:

poniedziałek 14.00-18.00,

wtorek 09.00-13.00,

środa 09.00-13.00,

czwartek 09.00-13.00,

piątek 09.00-13.00,

telefon: : 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl,

 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, 

     Grunwaldzka 5, Wrzeszcz:

poniedziałek 09.00-13.00,

wtorek 14.00-18.00,

środa 09.00-13.00,

czwartek 09.00-13.00,

piątek 09.00-13.00,

telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl

 • Fundacja TeneoJagiellońska 11, Przymorze:

poniedziałek 16.00-20.00,

wtorek 16.00-20.00,

środa 16.00-20.00,

czwartek 08.00-12.00,

piątek 08.00-12.00,

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

Fundacja Teneoul. Gustkowicza 13, Nowy Portpunkt specjalistyczny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy i dyskryminacji, 
poniedziałek 16.00-20.00,

wtorek 08.00-12.00,

środa 10.00-14.00,

czwartek 16.00-20.00,

piątek 08.00-12.00,

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl,

FINANSOWANIE

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska.

FINANSOWANIE

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańsk

Information

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!