Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Gdańsk Oliwa


NAZWA PROJEKTU

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Gdańsk Oliwa

HISTORIA PROJEKTU

Projekt stanowi próbę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dużej części społeczeństwa poprzez stworzenie mechanizmu umożliwiającego uzyskanie przez osoby uprawnione, określone w art. 4ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030), nieodpłatnej pomocy prawnej z komponentem poradnictwa obywatelskiego, w zakresie określonym w art. 3a oraz art. 3 ust. 1 i art. 7 przywoływanej ustawy, udzielonej przez profesjonalistów tj. zespół radców prawnych i mediatora. Projekt realizuje konstytucyjne zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) i prawa do sądu art. (45 Konstytucji) a także czyni zadość zobowiązaniom międzynarodowym RP do zapewnienia równego dostępu do sadów i trybunałów (art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 10 grudnia 1966 r. oraz zalecenia nr R (93) 1 Komitetu ministrów dla państw członkowskich co do efektywnego dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości dla najuboższych z dnia 8 stycznia 1993 r.).

Projekt stanowi ponadto realizację strategii rozwoju kraju do roku 2020, określonej w uchwale nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (M.P. z 2012 r. poz. 882), w której przewidziano zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych, w tym dostępu do pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, których nie stać na skorzystanie z usług komercyjnych kancelarii prawnych.

OKRES REALIZACJI:

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

OFERTA:

Konsultacje prawne

GRUPA DOCELOWA:

 Osoby które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Siedziba Rady Dzielnicy Oliwa, Gdańsk ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

telefon: 796 763 979
e-mail: poradyrejestracja@gmail.com

FINANSOWANIE

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska

Information

Kategorie:
FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze