Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

2
59b2accf13e9b_o
4


Punkt Edukacyjno- Terapeutyczny


NAZWA PROJEKTU

Punkt Edukacyjno- Terapeutyczny

HISTORIA PROJEKTU

Projekt pt.”Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin (PET)””skierowany jest dla całych systemów rodzinnych składających się z dzieci i młodzieży oraz rodziców lub opiekunów. Projekt został poddany ewaluacji i na podstawie obserwacji prowadzących,analizy ankiet oraz deklarowanych potrzeb zgłaszających się klientów Fundacji zmienił swoją formę. Początkowo oddziaływania zakładały naprzemienny cykl zajęć warsztatowych dla rodzin z psychoedukacyjnymi. W edycji następnej na skutek informacji uzyskanych od uczestników projektu zwiększono ilość spotkań z rodzinami. W trakcie trwania projektu na podstawie obserwacji prowadzących zaobserwowano potrzebę poszerzenie wsparcia. W chwili obecnej projekt zakłada dwa cykle oddzialywań: zajęcia psychoedukacyjno-warsztatowe oraz wsparcie specjalistyczne (terapeutyczne).

CEL PROJEKTU

Ma on na celu wzmocnienie systemu rodzinnego, w którym u jednego z członków rodziny występują trudności adaptacyjne dzięki czemu nastąpi zmniejszenie ilości prób samobójczych oraz powiązanych zachowań autodestrukcyjnych np.samookaleczanie się,zachowań ryzykownych lub nadużywanie substancji psychoaktywnych a także wzrost świadomości wszystkich członków rodziny o trudnościach dziecka lub dorosłego.

OKRES REALIZACJI:

2017; 2018, 2019-2020

OFERTA:

W projekcie proponujemy trzy formy wsparcia: 1) interwencyjne konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży, 2) Psychoterapia grupowa dla dzieci i młodzieży metoda Terapii dialektyczno- Behawioralnej, 3) Psychoedukacja dla opiekunów dzieci i młodzieży w formie grupowej lub konsultacji rodzinnych.

GRUPA DOCELOWA:

Realizacja jest oparta o formy warsztatowe, wykładowe, integracyjne, indywidualne, rodzinne oraz grupowe. Ze względu na zróżnicowane potrzeby uczestników,niektóre zajęcia obejmą wszystkich beneficjentów a niektóre organizowane będą oddzielnie dla grup opiekunów i młodzieży. Od obecnej, trzeciej edycji działania w ramach projektu oddziaływania zostały pogłębione o wparcie specjalistyczne. Rodzaj wsparcia zostanie dobrany w zależności od potrzeb systemu rodzinnego, zaplanowano 3 formy wsparcia: terapia par, terapia rodzinna lub terapia indywidualna.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

ul. Chopina 42

Gdańsk

FINANSOWANIE

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska

Information

Kategorie:
FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!