Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

 

Projekt “Praca w Grupie” ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 100 osób, które mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Projekt realizowany jest w okresie 09.2016 -10.2018.

Do uczestnictwa w projekcie kwalifikują się osoby nieaktywne zawodowo – zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Gdańsk. Projekt obejmie wsparciem także w kryzysie psychicznym czy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Projekt realizowany jest przez organizacje wyspecjalizowane w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi (Fundacja FOSA) oraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (Stowarzyszenie Wspólnota Serc).

Działania projektowe podzielone będą na dwa cykle wsparcia. Oddziaływania projektu zorganizowane będą w 3 obszarach:

Wsparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, formy wsparcia:

 • Diagnoza psychologiczna i zawodowa – przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, która zawiera dostosowane do potrzeb i trudności uczestnika oddziaływania dobierane indywidualnie:
  • zebrania społeczności terapeutycznej,
  • psychoterapię grupową,
  • grupy umiejętności społecznych,
  • grupy umiejętności psychospołecznych,
  • indywidualne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne, z terapeutą uzależnień,
  • Grupa Interwencyjno – Treningowa.

 Wsparcie zawodowe osób z zaburzeniami psychicznym i z niepełnosprawnością intelektualną, formy wsparcia:

 • Konsultacje diagnostyczne,
 • doradztwo zawodowe,
 • treningi pracy,
 • animacja pracy,
 • szkolenia zawodowe.

 Wsparcie rodzin uczestników, formy wsparcia:

 • Grupy wsparcia dla członków rodzin,
 • animacja społeczna,
 • konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, prawne.

Oddziaływania projektu mają na celu aktywizację społeczną i zawodową, której rezultatem będzie znalezienie zatrudnienia przez uczestników projektu lub zwiększenie liczby osób zaangażowanych  w poszukiwanie pracy oraz uzyskanie kwalifikacji i kompetencji. 

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie – skontaktuj się z nami!!!

tel. : 575 – 114 – 112

e-mail: poradnictwo.solec@gmail.com

Biuro projektu: ul. Solec 4, Gdańsk – Nowy Port

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania:
06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 498 464,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 423 540,80 zł

Information

Kategorie:
Tagi:
FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!