Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860


Interwencja Kryzysowa: “Mobilne dyżury psychologówinterwentów”, “Wsparcie interwencyjno-pomocowe na rzecz Mieszkańców Gdańska po tragicznym zdarzeniu kryzysowym w Gdańsku”


NAZWA PROJEKTU

Interwencja Kryzysowa: “Mobilne dyżury psychologówinterwentów”, “Wsparcie interwencyjno-pomocowe na rzecz Mieszkańców Gdańska po tragicznym zdarzeniu kryzysowym w Gdańsku”

HISTORIA PROJEKTU

Od grudnia 2018 roku Fundacja FOSA zapewniała dyżury psychologów-interwentów, którzy realizowani wsparcie na rzecz Mieszkańców Gdańska w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku (Sztabem Interwencji Kryzysowej) . Szczególne znaczenie tych działań widoczne było po tragicznej śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza w styczniu 2019 roku.

CEL PROJEKTU

Celem projektów realizowanych w obszarze interwencji kryzysowej było zapewnienie wsparcia Mieszkańcom Gdańska w zdarzeniach kryzysowych.

OKRES REALIZACJI:

Od grudnia 2018 do sierpnia 2019

OFERTA:

W ramach działań interwencyjnych i pomocowych Fundacja FOSA realizowała cz m.in. następujące zadania :

• dyżury psychologów-interwentów pozostających do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w przypadku zdarzeń wymagających wsparcia psychologicznego uczestników,
• psychoterapeutyczne wsparcie osób po kryzysie psychicznym w wyniku trudnych zdarzeń losowych,
• obsługę infolinii z konsultacjami psychologicznymi oraz konsultacji osobistych po tragicznej śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza

GRUPA DOCELOWA:

Mieszkańcy Miasta Gdańska, którzy doświadczyli kryzysu psychicznego

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

ul. Chopina 42

Gdańsk

FINANSOWANIE

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!