Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

IMG_20190802_133934
IMG_20190729_130417
gps logotyp

 

GPS – Gotowość Praca Samodzielność II


NAZWA PROJEKTU

GPS – Gotowość Praca Samodzielność II

HISTORIA PROJEKTU

Projekt jest kontynuacją „ GPS – Gotowość Praca Samodzielność ” realizowanego w okresie od 01.03.2016 do 31.10.2018.

PARTNERSTWO

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno- zawodowej. Działania skierowane są do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności  w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia .

OKRES REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 31.12.2020 r.

OFERTA:

W ramach projektu Fundacja  Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA  świadczy  wsparcie:

• psychologa
• psychiatry
• psychoterapeuty
• pośrednika pracy
• doradcy zawodowego
• asystenta  ds. wsparcia
• telefonicznego dyżuru interwenta
• w formie realizacji szkoleń zawodowych
• w formie specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii
• w formie indywidualnych lub grupowych treningów umiejętności społecznych

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska. Działaniem zostanie objętych łącznie 480 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU I DANE KONTAKOWE

ul. Solec 4
80-564 Gdańsk

tel: 606 806 363

email: gps2@fundacjafosa.pl

FINANSOWANIE

Projekt realizowany ze środków europejskich przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Projekt  jest realizowany w ramach Działania: 06.01.00  „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.02 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu – 7 198 562,04 zł , z czego 6 118 777,73 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!