Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

focus


Gdańskie mieszkania rozproszone ze wsparciem “FOCUS”


NAZWA PROJEKTU

Gdańskie mieszkania rozproszone ze wsparciem “FOCUS”

HISTORIA PROJEKTU

Miasto Gdańsk konsekwentnie realizuje Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego, w którym jednym z etapów kompleksowego wsparcia są mieszkania ze wsparciem. Projekt “FOKUS” jest elementem realizacji programu, którego celem jest skuteczne usamodzielnienie osób, z grup zagrożonych wykluczeniem, takich jak m.in. osoby z zaburzeniami psychicznymi czy osoby wychodzące z bezdomności.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie, monitoring i ewaluacja procesu usamodzielnienia się mieszkańców w kolejnym etapie mieszkalnictwa społecznego. Projektem objętych jest dziesięć mieszkań zlokalizowanych w różnych dzielnicach Gdańska

OKRES REALIZACJI:

Od maja 2019 roku do grudnia 2020 roku.

OFERTA:

W ramach działań w projekcie realizowana pomoc obejmuje następujace sfery:

• asystowanie i wspieranie w załatwianiu spraw osobistych, podtrzymywaniu zatrudnienia oraz ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania
• podnoszenie aktywności mieszkańców, zabezpieczenie potrzeb kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
• monitorowanie i ewaluację procesu usamodzielniania się osób przebywającyh na mieszkaniu ze wsparciem

GRUPA DOCELOWA:

Mieszkańcy Gdańska m.in. osoby z z aburzeniami psychicznymi, wychodzące z bezdomności oraz inne grupy objęte Programem Mieszkalnictwa Społecznego w Gdańsku.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

 Siedziba: Fundacja FOSA, ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk, tel. 58 344 96 00,

FINANSOWANIE

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańska

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH (RODO)

 Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Information

Kategorie:
FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!