Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK)

Jeśli szukasz pomocy, zacznij od tego miejsca, dopasujemy pomoc do Twoich potrzeb. Zadzwoń, sprawdź na stronie  lub (od listopada) w naszej telefonicznej aplikacji.

Dane kontaktowe do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK)
Chopina 42
Gdańsk
pik@fundacjafosa.pl
+787 960 860
Obserwuj nas

Szukasz wsparcia? Nie wiesz od czego zacząć? Zadzwoń do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego: 787 960 860

20190918_175519-01
55637125_1236594459850569_5135571586434203648_n
09.08warto+Ťci-1


Gdańskie Centrum Równego Traktowania


NAZWA PROJEKTU

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

PARTNERSTWO

Liderem w projekcie jest Stowarzyszenie WAGA, Fundacja FOSA jest partnerem projektu.

Inicjatywę współtworzą także:

PSONI Gdańsk
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk
Tolerado
Krytyka Polityczna – świetlica w trójmieście
Otwarte Idee
TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
Diversity Pl
Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska z TEAL Action Learning Global
Barbara Borowiak i Maria Maślak z Wydziału Rozwoju Społecznego Miasto Gdańsk

HISTORIA PROJEKTU

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) to bezpieczne miejsce, gdzie gdańszczanie i gdańszczanki otrzymują bezpłatne, kompleksowe wsparcie prawne i psychologiczne w sytuacjach dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na: wiek, płeć, rasę / pochodzenie, religię / bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną, stan zdrowotny / niepełnosprawność.

CEL PROJEKTU

Celem Głównym projektu jest udzielanie wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji. Drugim celem są badania nad zjawiskami dyskryminacji i przemocy oraz wypracowaniem konkretnych rekomendacji dla samorządów do ich przeciwdziałania.

OKRES REALIZACJI:

16.05.2019-31.12.2019

OFERTA:

W ramach działań GCRT osoby doświadczające dyskryminacji, zakwalifikowane do projektu mogą otrzymać: wsparcie psychologiczne, prawne, seksuologiczne, językowe oraz inne którego potrzebują. Ponadto osoby wymagające intensywnego wsparcia, mogą otrzymać asystenta, który wraz z nimi zrealizuje niezbędne czynności by przeciwdziałać dalszej dyskryminacji. W ramach projektu prowadzone są również grupy wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na różne przesłanki. Kolejnym działaniem jest przeprowadzenie badania nad zjawiskiem dyskryminacji występującej na terenie Miasta Gdańska.

GRUPA DOCELOWA:

Mieszkańcy Miasta Gdańska, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na 6 przesłanek:

wiek
płeć
rasa / pochodzenie
religia / bezwyznaniowość
orientacja psychoseksualna
stan zdrowotny / niepełnosprawność

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DANE KONTAKTOWE

Gdańsk, ul. Radna 3/2,

tel. 790 200 282

e-mail: fosa@gcrt.pl

FINANSOWANIE

Projekt współfinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki

FOSA nastepne
FOSA wczesniejsze

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją!