Zespół

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zatrudnia do realizacji działań następującą kadrę:

 • Kierownika i 6 koordynatorów
 • psychologów ( w tym psychologów klinicznych)
 • pedagogów ( w tym oligofrenopedagogów)
 • socjologów
 • trenerów osób niepełnosprawnych w mieszkaniu treningowym
 • doradców zawodowych
 • prawników
 • specjalistów pracy z rodziną
 • pielęgniarkę
 • opiekuna -ratownika
 • superwizorów
 • inspektora BHP
 • grafika-plastyka
 • informatyka
 • konserwatora
 • pracownika obsługi