Aktualności

Zapytanie ofertowe – „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” – adaptacja mieszkania II

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  w ramach realizacji projektu pn. „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Fundacja FOSA

Adaptacja mieszkania wspomaganego (z dnia 08.11.2018)

Zapytanie ofertowe adaptacja mieszkania ( z dn.08.11.2018)

Zał. 1. i 2. do zapytania adaptacja mieszkania (z dn. 08.11.2018)

Zał. 3 Rzut poglądowy lokalu