Mieszkanie Chronione „Wysepka”

wysepka logo (10

Mieszkanie Chronione „Wysepka”

Jest kolejnym, (oddanym do użytkowania w maju 2008 roku) mieszkaniem chronionym, w ramach budowanego w Gdańsku systemu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Lokal mieszkalny miesci się we Wrzeszczu ( na Wysepce) przy ul. Grunwaldzkiej. Przeznaczony jest dla dwóch osób. Mieszkanie jest miejscem czasowego pobytu, przygotowującym osoby wymagające wsparcia do samodzielnego życia w otwartej społeczności. Trening realizuje dwoch trenerów przy wsparciu dwóch konsultantów ( psychologa i oligofrenopedagoga). Zadanie realizowane jest z dotacji Miasta Gdańska za pośrednictwem Miejskiego Óśrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

„Bardzo mi się podoba w mieszkaniu chronionym, nauczyłam się samodzielności w mieszkaniu , gospodarowania pieniędzmi ,robienia  zakupów ,obsługiwania sprzętów AGD. Polecam chętnym osobom trening samodzielności w mieszkaniu chronionym . Maria”