Wolontariat / praktyki

wolontariat

Zapraszamy do współpracy z Fundacją!!!

 Studentów i absolwentów psychologii lub kierunków pokrewnych oraz wszystkich chętnych do współpracy przy realizacji zadań Fundacji zapraszamy do realizacji praktyk zawodowych oraz wolontariatu.

Gwarantujemy możliwość zdobycia różnorodnego doświadczenia zawodowego i nauki, pracę w sympatycznym zespole oraz rozwój osobistych kompetencji zawodowych.

Dla ułatwienia dla wolontariuszy/praktykantów stworzyliśmy „ścieżkę” współpracy:

 

ETAP I – WERYFIKACJA KANDYDATA,

– wprowadzenie, wstępna weryfikacja kandydata

– omówienie oferty wolontariatu/praktyk

-karta obiegowa

ETAP II– HOSPITACJA PLACÓWEK

– poznanie wszystkich działań fundacji

– wypełnienie karty obiegowej

ETAP III – ROZMOWA Z PRZEZESEM FUNDACJI

– zebranie doświadczeń hospitacyjnych wolontariusza/praktykanta

– omówienie oczekiwań długoterminowych

– profilowanie wolontariatu, wybór placówki

ETAP IV – PRAKTYKI/WOLONTARIAT

– kontakt z koordynatorem, ustalenie właściwego opiekuna,

– przekazanie dokumentów wolontariusza/praktykanta

– ustalenie zakresu i harmonogramu praktyk

ETAP V EWALUACJA WOLONTARIATU/PRAKTYK

– wystawienie niezbędnych dokumentów, zaświadczeń przez opiekuna

– spotkanie końcowe z Prezesem Fundacji, ewaluacja

Wybór placówki do dobycia wolontariatu/praktyk następuje po odwiedzeniu wszystkich zadań realizowanych przez Fundację, zapraszamy do wstępnego zapoznania się z ofertą wolontariatu w każdym z nich:

Oferta współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”