Aktualności

Zapytania ofertowe – projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku” – 6.1.1 oraz 6.2.1

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi w ramach realizacji projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku” – 6.1.1 oraz 6.2.1. Zapraszamy do śledzenia zakładki na bieżąco – ogłoszenia będą pojawiać się w miarę zapotrzebowania w projektach.

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT AKTYWNEJ INTEGRACJI

(6.1.1)

 

Zakup materiałów dydaktycznych (opublikowane w dniu 21.08.2017) – ogłoszenie zmodyfikowane.

Uwaga! W ogłoszeniu wystąpiła oczywista omyłka. W pkt 3. „Termin i miejsce złożenia oferty oraz złączniki” błędnie wprowadzono termin składnia ofert do dnia 25 lipca 2017, w zmodyfikowanym zapytaniu wprowadzono datę 28.08.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Komputerowe – Ogłoszenie – zmodyfikowane

Komputerowe – Ogłoszenie – zmodyfikowane

Komputerowe – Oświadczenie – zał 1

Komputerowe – Tabela – zał 2

 Oferta wyłoniona: Prefer Z. Pilaszek Sp. Jawna 5718,27 zł

 

 Ubezpieczenie NNW (opublikowane w dniu 21.08.2017)

Dziękujemy za udział w zamówieniu dotyczącym ubezpieczanie uczestników w ramach projektu. Informujemy, że w związku z ofertami przekraczającymi możliwości finansowe projektu zamówienie nie zostało rozstrzygnięte.

Ubezpieczenie – Ogłoszenie

Ubezpieczenie – Ogłoszenie

Ubezpieczenie – formularz oferty – Załącznik 1

Ubezpieczenie – ośwaidczenie o powiązaniach – Załącznik 2

 

SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GDAŃSKU – KOMPONENT USŁUG SPOŁECZNYCH

(6.2.1)

 

  Ubezpieczenie NNW (opublikowane w dniu 21.08.2017)

Dziękujemy za udział w zamówieniu dotyczącym ubezpieczanie uczestników w ramach projektu. Informujemy, że w związku z ofertami przekraczającymi możliwości finansowe projektu zamówienie nie zostało rozstrzygnięte.

Ubezpieczenie – Ogłoszenie

Ubezpieczenie – Ogłoszenie

Ubezpieczenie – Formularz oferty – Załącznik 1

Ubezpieczenie – Ośwaidczenie o powiązaniach – Załącznik 2