Uncategorized

Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin

Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin jest zadaniem realizowanym przez Fundację FOSA we współpracy z MOPR w Gdańsku.  To projekt, który powstał z myślą o wsparciu całego systemu rodzinnego - gdańskich…

Punkt Edukacyjno Terapeutyczny dla rodzin (PET)

Projekt "Punkt Edukacyjno Terapeutyczny dla rodzin (PET)" jest prowadzony przez Fundacje FOSA już 3 rok.  Tegoroczna edycja skierowana jest dla całych systemów rodzinnych składających się z dzieci i młodzieży oraz…

„Wczesna diagnoza – cykl szkoleń i seminarium”

Zasadniczym celem zadania jest zwiększenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji przedstawicieli gdańskich placówek w zakresie rozpoznawania wczesnych symptomów zaburzeń zachowania prowadzących do kryzysu psychicznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin

Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku to wyspecjalizowana placówka oferująca profesjonalną i innowacyjną pomoc dla gdańskich rodzin. PROJEKT  Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w Gdańsku działa w ramach projektu:…

Zamówienie: projekt Praca w Grupie

Zapraszamy do udziału w zamówieniu na dostarczenie usługi superwizji na rzecz uczestników projektu "Praca w Grupie". Superwizor: SW - Zapytanie ofertowe SW- Oświadczenie o braku powiązań - zał 1 SW…