Aktualności

„Strzyża Center”

29 kwietnia 2015 roku zawarto porozumienie powołujące Partnerstwo Społeczne „Strzyża Center”. Głównym inicjatorem tego projektu była Fundacja „FOSA”. Do Partnerstwa weszło 13 Podmiotów, ale już zgłaszają się kolejni chętni do przyłączenia się. Intencją Partnerów jest wspólne działanie na rzecz rozwoju kapitału społecznego Dzielnicy Strzyża w Gdańsku oraz budowanie tożsamości lokalnej poprzez współpracę między samorządem lokalnym, parafią, organizacjami pozarządowymi, szkołami, służbą zdrowia, przedsiębiorcami a społecznością lokalną. Mamy nadzieję na aktywną i przynoszącą wielopłaszczyznowe korzyści współpracę i serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Wierzymy, że razem możemy więcej!

unnamed (2)2015-04-29 15.30.16 (1)unnamedDSCN2413