Fosa na Sitowiu

sitowie 2

Fundacja FOSA oficjalnie od września 2011 realizuje zadanie ogłoszone w ramach konkursu przez Prezydenta Miasta Gdańska w formie prowadzenia hostelowych miejsc czasowego pobytu dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi na tzw. „Osiedlu Sitowie”. Osiedle zlokalizowane jest w gdańskiej dzielnicy Rudniki, miejsca hostelowe prowadzone przez Fundację zlokalizowane są w ramach domu nr 45 na tym osiedlu.

W ramach oferty hostelowej zapewniamy beneficjentom wsparcie grupowe i indywidualne, w tym asystenta osobistego, treningi przygotowujące do zatrudnienia w ramach sąsiedniej Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej lub na otwartym rynku pracy, także zajęcia w ramach pracowni rękodzieła.