Kontakt

Kontakt

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”

ul. Chopina 42

Gdańsk

tel/fax; 058/345-27-64,

e-mail: punktwsparcia.fosa@gmail.com