Punkt Wsparcia Środowiskowego „PWŚ FOSY”

 

Stanowi pilotażową formę gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z  zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach posiadanych zasobów kadrowych Punkt świadczy wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne a także doradztwo zawodowe osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom. Konsultanci w ramach swojej pracy, poza bezpośrednim wsparciem udzielanym zgłaszającym się klientom, budują sieć powiązań z przedstawicielami instytucji współpracujących z Punktem. W PWŚ udzielane jest bezpośrednie wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w zakresie:

  1. Konsultacji psychologicznej oraz kierowania do miejsc, gdzie możliwe jest udzielenie dalszej pomocy psychologicznej i lekarskiej;
  2. Socjoterapii, w celu poprawy funkcjonowania w otoczeniu spolecznym;
  3. Konsultacji zawodowej, w celu zbadania predyspozycji klienta do wyboru właściwego kierunku zatrudnienia;
  4. Konsultacji w zakresie edukacji, w celu pracy nad motywacją do podjęcia edukacji bądź powrotu do nauki;
  5. Udziału w grupie wsparcia;
  6. Poradnictwa prawnego i socjalnego w w/w obszarach.

Jeżeli szukasz

  • osób otwartych na twój problem,
  • pomocy psychologicznej w trudnej dla Ciebie sytuacji,
  • swojego miejsca na rynku pracy,
  • przewodnika w gąszczu urzędowych formularzy

Zapraszamy do nas! Przyjdź!  Zadzwoń! Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” oferuje wsparcie realizowane przez psychologów, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, pedagoga i prawnika.

Konsultacje odbywają się w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00, w siedzibie Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA w Gdańsku (Strzyża) przy ulicy Chopina 42.
Zadanie realizowane jest z dotacji miasta Gdańska (www.gdansk.pl) za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (www.mopr.gda.pl), powierzone w drodze otwartego konkursu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.